BOB体育下载:由“四面湖山归眼底

  “四面湖山归眼底,万家忧乐到心头。”这一春联歌唱了宋代名臣范仲淹,个中下联化用了范仲淹的________________________________这一名句。

  “四面湖山归眼底,万家忧乐到心头”,由这副春联,BOB体育下载你能念到《岳阳楼记》中阐扬范仲淹巨大政事心愿的语句是:“________,________。BOB体育下载:由“四面湖山归眼底

  由“四面湖山归眼底,万家忧乐到心头”这副春联,咱们可以联念到《岳阳楼记》中的名句:“_____________,___________。oerj。org

  由“四面湖山归眼底,万家忧乐到心头”这副春联念到范仲淹《岳阳楼记》中的两句话是:,。

  • 关注微信

猜你喜欢

微信公众号